Boka Plats

Rabbalshede Marknad


Rabbalshede Marknad

Bohusläns största

 

Vår 30/5 Höst 17/8

2019

 

 

 

Platsbeställning med uppgift om namn och personnummer, adress, telefonnummer och försäljningssortiment.

 

Platshyra 100kr per löpmeter och el i mån av tillgång, enfas 100kr. Återbetalning sker endast om avbeställning göres en vecka före marknaden.

 

OBS! Försäljningsförbud för soft airgun av alla slag, stickvapen, serpentinsprayer, stinkbomber och dyl.

 

Rabbalshede Marknad

Rabbalshede gård 1

457 56 Rabbalshede

 

 

Marknadsföreståndare: Anders och Staffan Moberg

Telefon: 0525-36004

Mob: 070-696 55 04

Mob: 070-5360666

E-post: moberg.tanum@telia.com