HistoriaRabbalshede marknad började några år efter att Bohuslän blivit svenskt genom freden i Roskilde år 1658. Det var då av mindre omfattning och hölls upp på gården i närheten av gästgiveriet. Marknaden pågick här till år 1904, då den flyttades till den nuvarande marknadsplatsen.

Det var södra Norrvikens kretsavdelning av hushållningssällskapet, som ordnade att marknaden flyttades till den plats, där den fortfarande hålles två gånger om året, april och augusti.

Marknaden blev samtidigt officiell och infördes i svenska almanackan. Bohusbanan, som nu var invigd, bidrog till att hästhandeln på marknaden fick stor betydelse för hela Bohuslän.

Det kom hästhandlare från hela Sverige och köpte hästar, vilka lastades på ett extra tåg för att transporteras till olika orter.

När hästhandeln var som störst, innehöll detta hästtåg 40 järnvägsvagnar med åtta hästar i varje vagn. Dessutom gjordes en del affärer bönderna emellan. Hästaffärerna vid marknaden började tidigt på morgonen och hästhandlarna stod ofta ute på vägen för att se hur hästarna rörde sig, när det kom i fullt trav fram emot marknadsplatsen.

Sedan blev det ackordering om priset och när man kommit överens bekräftades detta med ett rejält handslag samt 50 kronor i handpenning.

Återstoden av köpeskillingen betalades vid inlastning i järnvägsvagnen och bestod av kontanter, vilka hästhandlarna förvarade i stora plånböcker, som var alldeles fullpackade med större sedlar.

Vid sidan av hästhandeln slog en del köpmän upp sina försäljningsstånd. Dessutom karuseller och andra nöjesanordningar alltid förekommit på marknaden.

Med tiden kom marknaden i en ny epok. Den stora avhästningen som började på 1950-talet, medförde att hästhandeln upphörde.

Men istället kom det andra hästkrafter, såsom bilar, traktorer och skördetröskor. I dag saluföres även lantbruks- och hushållsmaskiner, verktyg och andra varor för det nutida samhället.

Marknaden är för bohuslänningarna, sommargästerna, norrmän m.fl. en samlingsplats, där man träffar bekanta, handlar, studerar folklivet och roar sig allt efter intresse.

Marknaden har under årens lopp ökat i omfattning och augustimarknaden, som är den största, besöks nu av cirka 30 000 personer.

 

 

Av Georg Moberg